เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

การให้บริการ

ให้บริการกับ นักศึกษา บุคลากร ของสถาบันอาศรมศิลป์ และโรงเรียนรุ่งอรุณ

เปิดให้บริการในวันทำการ จันทร์- ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

เปิดเป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์ ที่มีการจัดการเรียนการสอนภายในสถาบัน และ ปิดในวันทำการ 1 วัน


 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.